Zakres badań

Zakres wykonywanych badań

do pobrania na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

 

Oferujemy pełen zakres badań mikrobiologicznych.

 

Mięso i przetwory mięsne | Mleko i przetwory mleczne | Wyroby garmażeryjne | Jaja Ryby i przetwory rybne | Żywność mrożona | Wyroby cukiernicze | 

Zboża i przetwory zbożowe

 

Metody akredytowane Metody nieakredytowane

 

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

 

 • Transport próbek odbywa się w kontrolowanych warunkach, zgodnie z wymaganiami. Stosowane wyposażenie jest nadzorowane w ramach systemu zarządzania jakością w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025. 

  Próbki do badań są pobierane przez wykwalifikowany i doświadczony personel, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Posiadamy akredytację PCA na pobór próbek wody. Próbki wody pobierane są przez certyfikowanych próbkobiorców.

 

 

Zapewniamy:

 

 • jałowe woreczki z gąbką do poboru wymazów z tusz zwierząt rzeźnych,
 • jałowe butelki do poboru wody,
 • płytki kontaktowo - odciskowe,
 • możliwość odbioru próbek i dostawę do laboratorium.
Do pobrania

Rozpocznij z nami współpracę wypełniając zlecenie badania poniżej i przekazując je wydrukowane przedstawicielowi Laboratorium lub wysyłając e-mailem na adres: 
laboratorium@szneider.pl

 

 

  

 

 

PCA
Ilac MRALaboratorium zapewnia:

 

 • jałowe woreczki z gąbką do poboru wymazów,
 • jałowe butelki do poboru wody,
 • płytki kontaktowo - odciskowe,
 • możliwość odbioru próbek i dostawę do laboratorium.

Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej
lek. wet. Ewa Szneider

 

Klonówiec 3H
64-111 Lipno

 

tel. 697 531 739

tel. 65 545 10 12
laboratorium@szneider.pl